Nuoret

päivitetty 22.3.2021

Lue alta esimerkkejä nuorista naisista, jotka ovat saaneet tukea Loo Niva’n projektin kautta.

Alka

Alka aloitti kauppatieteiden maisteriohjelman vuoden 2021 alussa. Opintojen ohella hän tekee töitä taloushallinnon tehtävissä. Alka on aiemmin joutunut ottamaan lainaa elättääkseen itsensä ja mahdollistamaan opintojensa jatkumisen. Pandemian aikana Alkan opinnot siirtyivät verkkoalustoille ja tämä muutos toi paljon ylimääräisiä kuluja perheelle. Alka on kuitenkin ollut iloinen siitä, että hänellä on ollut mahdollisuus osallistua kursseille ja on kiitollinen Loo Nivalta saamastaan tuesta. Alka on kokenut saaneensa myös paljon motivaatiota ja rohkaisua Loo Nivalta ja se on tuonut useasti hymyn hänen kasvoilleen ja antanut uusia taitoja esim. ongelmanratkaisuun ja stressin kanssa selviytymiseen.

Albina

Albina opiskelee kirjanpitäjäksi ja suorittaa samalla kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa. Kirjanpitäjän opinnot on ajoitettu kestämään neljä ja puoli vuotta ja Albina aikoo samassa ajassa suorittaa myös toisen tutkintonsa kurssit. Albinan perheessä Albinan sisko työskentelee sairaanhoitajana ja pystyy tukemaan Albinan opintoja osittain. Jotta Albina voi jatkaa opintojaan tarvitsee hän kuitenkin myös Loo Nivan tukea.

Geeta 

Geeta on 23-vuotias nuori nainen, joka opiskelee toista vuotta johtamista ja hallintoa. Myös Geetan opinnot siirtyivät pandemian takia etäopetukseen ja verkkokurssien suorittamiseen. Valitettavasti Geetan yliopisto päätti lakkauttaa kyseiset kurssit vähäisen osallistujamäärän takia. Nyt hän suorittaa muita opintoja itsenäisesti ja se on tuonut uusia haasteita Geetan arkeen, sillä kukaan ei ole ohjaamassa tai auttamassa häntä kurssien suhteen. Haasteista huolimatta Geeta on edennyt opinnoissaan hyvin ja saanut hyviä arvosanoja. Hän on myös saanut harjoittelupaikan paikallisessa pankissa. Geeta asuu hänen isän, äidin, vanhemman siskon ja nuoremman veljen kanssa. Perheellä on tiukka taloudellinen tilanne, sillä Geetan isosisko on ainoa, joka voi työskennellä tällä hetkellä. Loo Nivan tuesta on ollut Geetalle suuri apu ja hän kiittää sekä Loo Nivaa, että ohjelman muita sponsoreita.

Shree Krishna 

Shree Krishna on 21-vuotias kauppatieteiden ja liiketalouden opiskelija. Hän asuu äitinsä kanssa Lalitpurin alueella ja suorittaa opintoja etänä. Opintojensa ohella Shree Krishna työskentelee vakuutusyhtiössä. Hän nauttii työstään ja on kiitollinen siitä, että hänellä on mahdollisuus kerryttää käytännön kokemusta ja asiantuntijuutta omalta alalta. Shree Krishna sai COVID-19 tartunnan ja se aiheutti paljon epävarmuutta ja stressiä. Loo Nivan ja perheen tuen avulla hankalasta tilanteesta selvittiin ja nyt hän jatkaa töiden ja opiskelujen parissa entistäkin keskittyneemmin.    

Ritik

Ritik on 20-vuotias sosiaalityön opiskelija. Hänen perheensä on pysynyt terveenä ja Ritik on siirtynyt etäopiskeluun. Ritik on ollut aktiivisesti mukana erilaisten järjestöjen toiminnassa, myös Loo Nivassa. Hän on jakanut tietouttaan ja taitojaan ja saanut käytännön kokemusta sosiaalityöstä osallistumalla erilaisiin hyvinvointi- ja nuorisoprojekteihin. Ritikin veli joutui keskeyttämään opinnot taloudellisten ongelmien takia ja pelko omien opintojen keskeytyksestä vainosi myös Ritikiä. Loo Nivan ja Loo Nivan yhteistyökumppaneilta saadun tuen takia Ritik on kuitenkin voinut jatkaa opintojaan ja on siitä kiitollinen.

Suraj

Suraj on 23-vuotias ja hän asuu isän, äidin ja nuoren veljensä kanssa. Suraj joutui jo aiemmin keskeyttämään opintonsa vuodeksi huonon taloudellisen tilanteen takia. Suraj kertoo, että hän tulee aina muistamaan päivän kun tuki myönnettiin. Tuen avulla hän pystyi jatkamaan opintojaan ja viimeistelemään tutkintonsa informaatioteknologian parissa. Nyt Suraj on päättänyt keskittyä töihin, jotta hän voi tukea perhettään ja kerryttää käytännön kokemusta omasta alastaan.