Vanhat projektit/ Old projects

BHOLUNG & HANDS FOR HELP NEPAL

2016 – 2020 ohjasimme varoja ja tukea Bholungin kylän jälleenrakennusprojektiin.

Bholungin kylä sijaitsee Kavren läänissä Nepalissa. Virallisesti kylä on nimeltään Birta Deurali VDC ja se sijaitsee noin 80 kilometrin päässä Kathmandusta, mutta vaikeakulkuisen tien takia matka sinne kestää yhden päivän. Kylässä asuu sekä yläkastisia brahmaaneja sekä chhetrejä että alakastisia majheseja ja kastittomia daliteja.

Vuoden 2015 maanjäristys tappoi Nepalissa lähes 10 000 ihmistä ja tuhosi satojatuhansia taloja asuinkelvottomiksi. Bholungin kylässä järistys tuhosi 143 taloa ja kylä tarvitsee voimavaroja niiden rakentamiseen.

the house was being built now completed

Bholungin kylä valikoitui tukemme kohteeksi sekä perustajajäseniemme yhteyksien että järkyttävien tapahtumien motivoivana. Toinen perustajajäsenemme Antti kävi tutustumassa kohteeseen maanjäristyksen jälkeen ja pian tämän jälkeen yhteistyöstä sovittiin Hands for Help Nepal -järjestön kanssa. Hands for Help Nepal on kathmandulainen kansalaisjärjestö, jolla on suorat yhteydet Bholungiin. Yhteistyösopimus solmittiin vuonna 2016 ja saman vuoden syksyllä kohteeseen lähetettiin ensimmäiset avustukset.

Viimeinen monitorointimatka kohteeseen tehtiin kesällä 2019, jolloin puheenjohtajamme Heli tapasi Hands for Help Nepal – kumppanimme. Tuolloin tehtiin päätös kerätä varoja kohteeseen vielä vuoden verran ja arvioida tilannetta sitten uudelleen.

Aurora Borealiksen tuen avulla alueen taloihin on hankittu peltikattoja ja asukkaille hätäavustusta muunmuassa riisin, saippuan ja lämpimien huopien muodossa. Kesään 2017 mennessä uusia taloja oli rakennettu seitsemän kappaletta. 2019 kesään mennessä avustuksellamme oli rakennettu yhteensä 14 taloa. Elokuussa 2020 yhteistyömme tuli päätökseen, kun noin 80 perhettä oli saanut uuden kodin, joista viittätoista on rakennettu yhdistyksemme tuella.

Heli kirjoitti elokuussa 2020 yhteistyöhömme liittyen tekstin – lue se täältä.

old projects

BHOLUNG & HANDS FOR HELP NEPAL

2016-2020, Aurora Borealis directed funds and support to the Bholung village reconstruction project.

Bholung village is located in Kavre County, Nepal. Officially, the village is called Birta Deurali VDC and it is located about 80 kilometers from Kathmandu, but due to road conditions, it takes one day to reach Bholung. The village is inhabited by both upper-caste Brahmans and Chhetras and lower-caste Majhes and Dalits.

The 2015 earthquake killed nearly 10,000 people in Nepal and destroyed hundreds of thousands of homes. In the village of Bholung, the earthquake destroyed 143 houses and the village needed resources to rebuild them.

The village of Bholung was chosen as the support target, partly due to ties of our founding members had with the place, and partly because of the devastating events. Our co-founder Antti visited the site after the earthquake, and soon after the cooperation was started with Hands for Help Nepal. Hands for Help Nepal is an NGO, based in Kathmandu, with direct links to Bholung. The cooperation agreement was signed in 2016 and the first donations were sent the autumn of 2016.

The last monitoring trip was made in summer 2019, when our chair Heli met the Hands for Help Nepal partners. At that time, a decision was made to raise funds for another year and reassess the situation after that.

With the aid of Aurora Borealis, tin roofs have been purchased for houses in the area. In addition, emergency assistance for residents has been obtained with our support; for instance rice, soap and warm blankets. By summer 2017, seven new houses had been built and by the summer 2019, a total of 14 houses had been built with our assistance. In August 2020, our cooperation was completed. About 80 families had gotten their new homes, 15 of which had been built with the support of our association.