Ainejärjestöille/ For subject organisations

Tältä sivulta löydät ainejärjestöille ja ainejärjestöjen edustajille suunnattua tietoa!


Ainejärjestöjen yhteistyö Aurora Borealis ry:n kanssa

JYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kautta JYY tukee toimintaamme ja ohjaa resursseja meille, jotta voimme tukea kehityskohteita. JYYn kehitysyhteistyövaliokunnan kanssa olemme järjestäneet mm. Nepal-iltoja ja hyväntekeväisyyskonsertin.

Toinen yhteistyökumppanimme on Jyväskylän YK-yhdistys (JyYK), jonka kanssa olemme järjestäneet mm. Charity run – Hyväntekeväisyysjuoksu tapahtuman.

Ainejärjestöt voivat aloittaa yhteistyön kanssamme siis toimimalla JYYn kehitysyhteistyövaliokunnan tai JyYK:n kautta.

Halutessanne yhteistyö voidaan järjestää myös suoraan yhdistyksemme kautta. Voimme esimerkiksi…

 • järjestää tapahtuman yhdistyksen ja ainejärjestönne kesken – tavoitteena esim. varainkeruu ja/tai tiedon jako toiminnasta, tukikohteista ja eri kulttuureista
 • hallituksemme jäsen voi tulla kertomaan ainejärjestön tapahtumaan tai kokoukseen toiminnasta
 • ideoida ja toteuttaa jonkinlaisen verkko/some yhteistyön

Mahdollisen yhteistyön tiimoilta, olettehan yhteydessä meihin sähköpostitse:
auroraborealis.development@gmail.com

Myös puheenjohtajaamme voi olla suoraan yhteydessä:
chair.auroraborealis.development@gmail.com


Yksittäiset opiskelijat voivat myös tukea toimintaamme eri tavoin

 • Liity yhdistyksemme tukijäseneksi!
  Opiskelijan liittymismaksu on 8€. Jäseneksi liittyminen onnistuu täältä.
 • Osta kehylounas!
  Vuoden ympäri voi toimintaa tukea ostamalla kehylounaslipun Ilokiven ruokalasta. Perustutkinto-opiskelijan kehylounaslippu maksaa 2,80€ (norm. 2,60€), josta ylimääräiset 0,20€ ohjataan suoraan Loo Nivaan ja nuorten koulutuksen tukemiseen. Kysy kehylippua kassalla ja voit ostaa joko yksittäisen lipun tai kerralla 10 kappaleen nipun! 
 • Lähde hallitukseen!
  Uusi hallitus valitaan yhdistyksen vuosikokouksessa, joka järjestetään yleensä maaliskuussa. Hallituksessa voit toimia puheenjohtajana, varapuheenjohtajana, rahastonhoitajana tai sihteerinä. Jos olet esimerkiksi etevä tapahtumien järkkääjä tai sydämesi sykkii erilaisten sisältöjen tuottamiselle (some, nettisivut, jäsenkirje,..) niin myös näiden ympärille on mahdollista luoda uusi oma roolinsa! Tervetuloa! 🙂

  Hallituksen jäsenet osallistuvat moneen: yhdistyksen kokouksiin, toiminnan ideointiin, tapahtumien suunnitteluun ja järjestämiseen, edustavat yhdistystä eri tapahtumissa (esim. Mahdollisuuksien tori), kommunikoivat yhteistyökumppaneiden kanssa ja päivittävät sosiaalista mediaa.

for subject associations

On this page, you will find information aimed at subject organizations and representatives of subject organizations!

Cooperation with Aurora Borealis

Through JYY’s Development Subcommittee, which supports our operations and directs resources to us, we can support development projects. Together with JYY’s Committee on development and cooperation, we have organised e.g. Nepal nights and a benefit concert.

Our other partner is the Jyväskylä UN Association (JyYK), with which we have organised more events, e.g. Charity run event.

In other words, subject organisations can start working with us through JYY’s Development Committee or JyYK.

If you wish, cooperation can also be arranged directly through our association. For example,…

-organise an event between the association and your subject organisation with the aim of e.g. fundraising and / or sharing information about activities, support sites and different cultures

-a member of our board can come to an event or meeting of a subject organisation and tell them about their activities

-brainstorming and implementing some kind of network / social media collaboration

Regarding possible cooperation, please contact us by e-mail:

auroraborealis.development@gmail.com

Our chair Heli can also be contacted directly:

chair.auroraborealis.development@gmail.com

Individual students can also support our activities in different ways…

Join our association as a support member!

The student’s membership fee is 8€. You can join from here.

Buy a lunch ticket! 

You can support activities all year round by buying a student lunch ticket from Ilokivi restaurant. Undergraduate student’s lunch ticket costs € 2.80 (norm. € 2.60), of which an extra € 0.20 will be forwarded directly to Loo Niva and support youth education. Ask for a ticket at the checkout and you can buy either a single ticket or a bundle of 10 at once! 

Join our Board!

The new board is elected at the association’s annual meeting, which is usually held in March. You can serve as chair, vice chair, treasurer or secretary on the board of directors. For example, if you are a good event organizer or your heart beats for producing different kinds of content (social media, websites, membership letter, etc.), it is possible to create a new role around these too! Welcome! 🙂

The members of the board participate in many events: association meetings (via Skype), brainstorming activities, planning and organizing events, representing the association in various events (e.g. Market for opportunities), communicating with partners and updating social media.