Nuoret/ Students’ experiences

päivitetty 22.3.2021

Lue alta esimerkkejä nuorista naisista, jotka ovat saaneet tukea Loo Niva’n projektin kautta.

Alka

Alka aloitti kauppatieteiden maisteriohjelman vuoden 2021 alussa. Opintojen ohella hän tekee töitä taloushallinnon tehtävissä. Alka on aiemmin joutunut ottamaan lainaa elättääkseen itsensä ja mahdollistamaan opintojensa jatkumisen. Pandemian aikana Alkan opinnot siirtyivät verkkoalustoille ja tämä muutos toi paljon ylimääräisiä kuluja perheelle. Alka on kuitenkin ollut iloinen siitä, että hänellä on ollut mahdollisuus osallistua kursseille ja on kiitollinen Loo Nivalta saamastaan tuesta. Alka on kokenut saaneensa myös paljon motivaatiota ja rohkaisua Loo Nivalta ja se on tuonut useasti hymyn hänen kasvoilleen ja antanut uusia taitoja esim. ongelmanratkaisuun ja stressin kanssa selviytymiseen.

Albina

Albina opiskelee kirjanpitäjäksi ja suorittaa samalla kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa. Kirjanpitäjän opinnot on ajoitettu kestämään neljä ja puoli vuotta ja Albina aikoo samassa ajassa suorittaa myös toisen tutkintonsa kurssit. Albinan perheessä Albinan sisko työskentelee sairaanhoitajana ja pystyy tukemaan Albinan opintoja osittain. Jotta Albina voi jatkaa opintojaan tarvitsee hän kuitenkin myös Loo Nivan tukea.

Geeta 

Geeta on 23-vuotias nuori nainen, joka opiskelee toista vuotta johtamista ja hallintoa. Myös Geetan opinnot siirtyivät pandemian takia etäopetukseen ja verkkokurssien suorittamiseen. Valitettavasti Geetan yliopisto päätti lakkauttaa kyseiset kurssit vähäisen osallistujamäärän takia. Nyt hän suorittaa muita opintoja itsenäisesti ja se on tuonut uusia haasteita Geetan arkeen, sillä kukaan ei ole ohjaamassa tai auttamassa häntä kurssien suhteen. Haasteista huolimatta Geeta on edennyt opinnoissaan hyvin ja saanut hyviä arvosanoja. Hän on myös saanut harjoittelupaikan paikallisessa pankissa. Geeta asuu hänen isän, äidin, vanhemman siskon ja nuoremman veljen kanssa. Perheellä on tiukka taloudellinen tilanne, sillä Geetan isosisko on ainoa, joka voi työskennellä tällä hetkellä. Loo Nivan tuesta on ollut Geetalle suuri apu ja hän kiittää sekä Loo Nivaa, että ohjelman muita sponsoreita.

Shree Krishna 

Shree Krishna on 21-vuotias kauppatieteiden ja liiketalouden opiskelija. Hän asuu äitinsä kanssa Lalitpurin alueella ja suorittaa opintoja etänä. Opintojensa ohella Shree Krishna työskentelee vakuutusyhtiössä. Hän nauttii työstään ja on kiitollinen siitä, että hänellä on mahdollisuus kerryttää käytännön kokemusta ja asiantuntijuutta omalta alalta. Shree Krishna sai COVID-19 tartunnan ja se aiheutti paljon epävarmuutta ja stressiä. Loo Nivan ja perheen tuen avulla hankalasta tilanteesta selvittiin ja nyt hän jatkaa töiden ja opiskelujen parissa entistäkin keskittyneemmin.    

Ritik

Ritik on 20-vuotias sosiaalityön opiskelija. Hänen perheensä on pysynyt terveenä ja Ritik on siirtynyt etäopiskeluun. Ritik on ollut aktiivisesti mukana erilaisten järjestöjen toiminnassa, myös Loo Nivassa. Hän on jakanut tietouttaan ja taitojaan ja saanut käytännön kokemusta sosiaalityöstä osallistumalla erilaisiin hyvinvointi- ja nuorisoprojekteihin. Ritikin veli joutui keskeyttämään opinnot taloudellisten ongelmien takia ja pelko omien opintojen keskeytyksestä vainosi myös Ritikiä. Loo Nivan ja Loo Nivan yhteistyökumppaneilta saadun tuen takia Ritik on kuitenkin voinut jatkaa opintojaan ja on siitä kiitollinen.

Suraj

Suraj on 23-vuotias ja hän asuu isän, äidin ja nuoren veljensä kanssa. Suraj joutui jo aiemmin keskeyttämään opintonsa vuodeksi huonon taloudellisen tilanteen takia. Suraj kertoo, että hän tulee aina muistamaan päivän kun tuki myönnettiin. Tuen avulla hän pystyi jatkamaan opintojaan ja viimeistelemään tutkintonsa informaatioteknologian parissa. Nyt Suraj on päättänyt keskittyä töihin, jotta hän voi tukea perhettään ja kerryttää käytännön kokemusta omasta alastaan.

students’ experiences

Read the stories of the students who have received support through Loo Niva’s programme.

Alka

Alka started a master’s degree programme in business administration in early 2021. In addition to her studies, she works in financial administration. Alka has previously had to take out loans to support herself and enable her studies to continue. During the pandemic, Alka’s studies moved to online platforms and this change brought a lot of extra costs to the family. However, Alka has been delighted to have had the opportunity to attend the courses and she is grateful for the support she has received from Loo Niva. Alka has mentioned that she has also received a lot of motivation and encouragement from Loo Niva which has brought a smile to her face and developed new skills, such as for example, problem-solving and coping with stress.

Albina

Albina is studying to become an accountant and is also pursuing a bachelor’s degree in business administration. The Accountant’s studies are scheduled to last four and a half years, and Albina plans to complete her second degree courses in the same time frame. In Albina’s family, Albina’s sister works as a nurse and is able to support Albina’s studies in part. However, for Albina to continue her studies, she also needs the support of Loo Niva.

Geeta 

Geeta is a 23-year-old young woman who is in her second year of management and administration studies. Geeta’s studies also shifted to distance learning and online courses due to the pandemic. Unfortunately, Geeta’s University decided to suspend these courses due to the limited number of participants. Now she is taking other studies independently and this has brought new challenges to Geeta’s daily life, as there is no one to guide or help her with the courses. Despite the challenges, Geeta has progressed well in her studies and received good grades. She has also been given an internship at a local bank. Geeta lives with her father, mother, older sister and younger brother. The family is in a tight financial situation as Geeta’s older sister is the only one who can work at the moment. Loo Niva’s support has been a great help to Geeta and she thanks both Loo Niva and the other sponsors of the project.

Shree Krishna 

Shree Krishna is a 21-year-old business and economics student. She lives with her mother in Lalitpur district and is studying remotely. In addition to her studies, Shree Krishna works for an insurance company. She enjoys her work and is grateful that she has the opportunity to gain practical experience and expertise in her field. Shree Krishna was infected with COVID-19 and it caused a lot of uncertainty and stress. With the help of Loo Niva and the support of the family, the difficult situation was resolved and now she continues to work and study with even greater focus.    

Ritik

Ritik is a 20-year-old social work student. Her family has remained healthy and Ritik has moved on to distance learning. Ritik has been actively involved in the activities of various organisations, including Loo Niva. She has shared her knowledge and skills and gained practical experience in social work by participating in various well – being and youth projects. Ritik’s brother had to drop out due to financial problems, and fear of interrupting her studies also haunted Ritik. However, because of the support received from Loo Niva and Loo Niva’s partners, Ritik has been able to continue her studies and is grateful for it.

Suraj

Suraj is 23 and lives with her father, mother and young brother. Suraj had to drop out of her studies a year earlier because of the poor financial situation. Suraj says she will always remember the day the aid was granted. The support enabled her to continue her studies and complete her degree in Information Technology. Now Suraj has decided to focus on work so she can support her family and gain practical experience in this field.