Mitä Nepaliin kuuluu?

Uuden vuoden terveisiä Loo Nivasta, Lalitpurin alueelta ja tukemastamme Youth Sponsorship -ohjelmasta!

Vaikeasta vuodesta huolimatta Aurora Borealis ry ja yhteistyökumppanimme ovat jatkaneet työtä Loo Nivan ja Youth Sponshorship -ohjelman tukemiseksi. Saimme Loo Nivasta terveisiä ja haluamme jakaa ne nyt teille.

COVID-19 NEPALISSA & VAIKUTUS KOULUTUKSEEN

Nepalissa pandemia on johtanut ennennäkemättömän suureen häiriöön koulutuksen osalta. Pandemia on vaikuttanut Nepalissa suunnattomasti lasten ja nuorten arkeen, koulujen ollessa kiinni suurimman osan vuodesta. UNESCO arvioi, että jopa 9 miljoonaa lasta ja nuorta Nepalissa kärsivät tämän seurauksena. Tästä määrästä noin 11% (2,466,570) on alakoululaisia, 28% (3,463,763) yläkoululaisia ja 5% (404,718) korkeakouluopiskelijoita.

Koulujen sulkeminen on luonnollisesti vaikuttanut myös itse koulunkäyntiin; tavat opettaa ja oppia ovat muuttaneet muotoaan. Myös Nepalissa etäopetus ja digitaalisten oppimisympäristöjen käyttäminen on kasvanut. Kaikilla opiskelijoilla tai perheillä ei ole kuitenkaan ollut resursseja muuttua tämän vauhdikkaan muutoksen mukana. Tähän liittyvää epäarvoisuutta on kompensoitu mm. radio- ja televisiolähetyksillä, joilla on tavoitettu myös niitä, joilla ei ole esimerkiksi toimivaa internet-yhteyttä.

UUSIA IDEOITA

Uusien ideoiden hyödyntäminen on näkynyt myös tukemassamme Youth Sponsorship -ohjelmassa, jonka tavoitteena on tukea nuorten korkeakoulunkäyntiä ja urasuunnittelua.

Vuoden lopulla Loo Niva järjesti mm. yhden päivän motivaatiotyöpajan, jonka tavoitteena oli motivoida ja ohjata nuoria opiskelijoita miettimään heidän omia vahvuuksiaan, miten he voivat valmistautua madollisiin takaiskuihin ja mennä eteenpäin esteistä huolimatta. Työpajassa lähestyttiin näitä ongelmia käytännönläheisesti. Työpaja toteutettiin sen huomion pohjalta, että yhä useampi nuori alkoi menettää luottamuksen itseensä ja omiin mahdollisuuksiinsa pandemian keskellä.

Työpajaan osallistui 25 nuorta ja tapahtuma järjestettiin silloisten COVID-19 ohjeiden mukaisesti. Työpajaa ohjasi kokenut ja tietävä tiimi: senioripsykologi Sunita; psykososiaalinen- ja elämäntapaohjaaja Shova; Loo Nivan toiminnanjohtaja Narendra; sekä Loo Nivassa työskentelevä koordinaattori Gyan Bhakta. Työpajan aikana tuli esille, että usea nuori kaipaisia enemmän tukea ja apua psykososiaalisiin ongelmiin. Tähän on tarkoitus ohjata resursseja tulevaisuudessa. Tavoitteena on myös järjestää samanlaisia työpajatilaisuuksia useammin.

NUORTEN KUULUMISIA

Vuoden aikana on jatkettu myös yksittäisten nuorten ja heidän koulunkäynnin tukemista, kuten aiemminkin. Tuella on mahdollistettu se, että nuoret ovat voineet jatkaa opintojaan hankalasta vuodesta huolimatta. Kaikki tukea suoraan saaneet nuoret ovat Lalitpurin alueelta ja heidät on valittu ohjelmaan huonon taloudellisen aseman takia. Vuoden 2020 aikana yhteensä kuuden nuoren opiskelua on tuettu. Kaksi heistä valmistuivat maistereiksi ja neljä heistä jatkavat kandidaatin tutkinnon parissa. Tutustu nuoriin lisää alta!

Alka

Alka on juuri aloittanut kauppatieteiden maisteriohjelman. Opintojen ohella hän jatkaa myös töitään taloushallinnon tehtävissä. Alka on aiemmin joutunut ottamaan lainaa elättääkseen itsensä ja mahdollistamaan opintojensa jatkumisen. Pandemian aikana Alkan opinnot ovat siirtyneet verkkoalustoille ja tämä muutos toi paljon ylimääräisiä kuluja perheelle. Alka on kuitenkin ollut iloinen siitä, että hänellä on ollut mahdollisuus osallistua kursseille ja on kiitollinen Loo Nivalta saamastaan tuesta. Alka on kokenut saaneensa myös paljon motivaatiota ja rohkaisua Loo Nivalta ja se on tuonut useasti hymyn hänen kasvoilleen ja antanut uusia taitoja esim. ongelmanratkaisuun ja stressin kanssa selviytymiseen.

Albina

Albina opiskelee kirjanpitäjäksi ja suorittaa samalla kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa. Kirjanpitäjän opinnot on ajoitettu kestämään neljä ja puoli vuotta ja Albina aikoo samassa ajassa suorittaa myös toisen tutkintonsa kurssit. Albinan perheessä Albinan sisko työskentelee sairaanhoitajana ja pystyy tukemaan Albinan opintoja osittain. Jotta Albina voi jatkaa opintojaan tarvitsee hän kuitenkin myös Loo Nivan tukea.

Geeta 

Geeta on 23-vuotias nuori nainen, joka opiskelee toista vuotta johtamista ja hallintoa. Myös Geetan opinnot ovat siirtyneet etäopetukseen ja verkkokurssien suorittamiseen. Valitettavasti Geetan yliopisto on päättänyt lakkauttaa kyseiset kurssit vähäisen osallistujamäärän takia. Nyt hän suorittaa muita opintoja itsenäisesti ja se on tuonut uusia haasteita Geetan arkeen, sillä kukaan ei ole ohjaamassa tai auttamassa häntä kurssien suhteen. Haasteista huolimatta Geeta on edennyt opinnoissaan hyvin ja saanut hyviä arvosanoja. Hän on myös saanut harjoittelupaikan paikallisssa pankissa. Geeta asuu hänen isän, äitin, vanhemman siskon ja nuoremman veljen kanssa. Perheellä on tiukka taloudellinen tilanne, sillä Geetan isosisko on ainoa, joka voi työskennellä tällä hetkellä. Loo Nivan tuesta on ollut Geetalle suuri apu ja hän kiittää sekä Loo Nivaa, että ohjelman muita sponsoreita.

Suraj

Suraj on 23-vuotias ja hän asuu isän, äidin ja nuoren veljensä kanssa. Suraj joutui jo aiemmin keskeyttämään opintonsa vuodeksi huonon taloudellisen tilanteen takia. Suraj kertoo, että hän tulee aina muistamaan päivän kun tuki myönnettiin. Tuen avulla hän pystyi jatkamaan opintojaan ja viimeistelemään tutkintonsa informaatioteknologian parissa. Nyt Suraj on päättänyt keskittyä töihin, jotta hän voi tukea perhettään ja kerryttää käytännön kokemusta omasta alastaan.

Shree Krishna 

Shree Krishna on 21-vuotias kauppatieteiden ja liiketalouden opiskelija. Hän asuu äitinsä kanssa Lalitpurin alueella ja suorittaa opintoja etänä. Opintojensa ohella Shree Krishna työskentelee vakuutusyhtiössä. Hän nauttii työstään ja on kiitollinen siitä, että hänellä on mahdollisuus kerryttää käytännön kokemusta ja asiantuntijuutta omalta alalta. Shree Krishna sai COVID-19 tartunnan ja se aiheutti paljon epävarmuutta ja stressiä. Loo Nivan ja perheen tuen avulla hankalasta tilanteesta selvittiin ja nyt hän jatkaa töiden ja opiskelujen parissa entistäkin keskittyneemmin.    

Ritik

Ritik on 20-vuotias sosiaalityön opiskelija. Hänen perheensä on pysynyt terveenä ja Ritik on siirtynyt etäopiskeluun. Ritik on ollut aktiivisesti mukana erilaisten järjestöjen toiminnassa, myös Loo Nivassa. Hän on jakanut tietouttaan ja taitojaan ja saanut käytännön kokemusta sosiaalityöstä osallistumalla erilaisiin hyvinvointi- ja nuorisoprojekteihin. Ritikin veli joutui keskeyttämään opinnot taloudellisten ongelmien takia ja pelko omien opintojen keskeytyksestä vainosi myös Ritikiä. Loo Nivan ja Loo Nivan yhteistyökumppaneilta saadun tuen takia Ritik on kuitenkin voinut jatkaa opintojaan ja on siitä kovin kiitollinen.


Miten tukea työtämme nuorten hyväksi?  

 • Tee lahjoitus suoraan Loo Nivalle kauttamme. Summa menee kokonaisuudessaan Loo Nivan Youth Sponshorship -ohjelmalle.

  Saaja: Kehitys- ja kulttuuriyhdistys Aurora Borealis ry
  Rahankeräystilin tilinumero: FI82 5278 5020 0070 20
  Viestiksi: Loo Niva

  Rahankeräyslupamme (RA/2020/836) on voimassa toistaiseksi 1.9.2020 alkaen.

 • Oletko opiskelija? Opiskelijana voit tukea toimintaamme Nepalissa useammalla eri tavalla, tutustu niihin täältä!
 • Lähetä tukiviesti. tai useampi! Se onnistuu näppärästi klikkaamalla tästä. Käymme viestit läpi lähetämme ne eteenpäin Loo Nivalle.  


Uuden vuoden terveisin, 
Aurora Borealis ry:n hallitus  

Psst! Jos haluat tutustua Loo Nivan 2020 vuosiraporttiin kokonaisuudessaan, onnistuu se lataamalla itsellesi PDF-version raportista tästä: